Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik

Piotr Janczarek - program rozwoju Kraśnika na lata 2014-2018

Poznaj mój program wyborczy - plan na rozwój Kraśnika
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik

Wspólnie możemy zmienić przyszłość Naszej Małej Ojczyzny

Kliknij tutaj i zobacz spot promocyjny Piotra Janczarka
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik

Wzmacnianie sektora badawczo-rozwojowego oraz wykorzystywanie wyników prac badawczych w gospodarce. 

Innowacje / 2008
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik

Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności firm, pozyskiwanie inwestycji zagranicznych, tworzenie nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorczość / 2009
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik

Inwestowanie w edukację, naukę, kapitał ludzki oraz ustawiczne kształcenie.

Nauka / 2010
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik

Realizacja inwestycji i projektów prorozwojowych oraz zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej.

Inwestycje / 2011
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik

Wykorzystanie potencjału regionalnych zasobów energetycznych i rozwój alternatywnych źródeł energii.

Energetyka / 2012
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik

Trafne określanie celów rozwojowych i skuteczne zarządzanie procesami rozwojowymi w gospodarce.

Planowanie strategiczne / 2013
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik

Zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwój społeczeństwa cyfrowego.

Cyfryzacja / 2014
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik

Budowa sieci współpracy branżowej i klastrowej oraz partnerstw gospodarczych.

Sieci współpracy i partnerstwa gospodarcze
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik

Pełne wykorzystanie funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 na realizację inwestycji prorozwojowych.

Strategia spójności

Moja działalność:

Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik
Piotr Janczarek kandydatem na burmistrza miasta Kraśnik
Piotr
Janczarek
Dowiedz się więcej
Aktualności:
Zobacz pozostałe
"Słowo jest tylko cieniem czynu. Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa." Demokryt